750x95a

Hygenic Sampling valve

Hygenic Sampling valve

Hygenic Sampling valve หรือวาล์วเก็บตัวอย่างแบบไฮจีนิก
เป็น Sanitary valve ชนิดไฮจินิก สำหรับเก็บตัวอย่างในอาหารและเครื่องดื่มทำจากสเตนเลส AISI316L โดยผู้ทำการเก็บตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม
การใช้งานเพื่อให้ปลอดเชื้อ สามารถใช้เก็บตัวอย่างทางจุลชีววิทยาได้

คุณสมบัติพื้นฐานเหมือนบัตเตอร์ฟลายวาล์ว ลักษณะการเชื่อมต่อ มีให้เลือก 3 รูปแบบ แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าในการติดตั้ง  ดังนี้ )

ประเภทการเชื่อมต่อแบบ

รุ่น วาล์วเก็บตัวอย่าง

1.แบบ ที่มี Slotted Screw cap and chain คือมีฝาปิดด้านปลายท่อที่เก็บตัวอย่างและมีโซ่คล้อง

 

 

 

P912N


2.แบบ Hose Connection แบบปลายเปิดเพือต่อกับสายอ่อน


P915N


3.แบบ Hose Connection ,Nut คือด้านที่ต่อเข้าท่อหรือถังเป็น Nut ทำให้สะดวกในการติดตั้ง


 

P916N


ส่วนรุ่น Aseptic Sampling Valve มีให้เลือก 2 แบบคือแบบแมลนวลและแบบอัตโนมัติ

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow