750x95a

A /B-PE Series

UV-ยูวีสำหรับบ่อปลา สระว่ายน้ำ น้ำทะเล รุ่น A /B-PE Series

คุณสมบัติ

1.โครงสร้างทำจากโพลีเอทธิลีน

2.อัตราการไหลของน้ำเริ่มตั้งแต่ 6.60-393.2 m3/hr

3.ไม่มี Certificate

4.ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในบ่อปลา สระว่ายน้ำ และน้ำทะเล

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow